Day

2 czerwca, 2021
Jak rozwiązać kwestię marnowania żywności? Jaka jest skala problemu? Dlaczego tak mało o tym rozmawiamy? Ile to wszystko kosztuje? Marnowanie żywności w Polsce i Europie Choć co do zasady marnowanie żywności stanowi poważny problem na każdym etapie jej produkcji i dystrybucji, najwięcej wyrzucają jej konsumenci. Przyczyny tego faktu są jednak w dużym stopniu związane ze...